taka-kasa.waw.pl

Archiwum: błąd na paragonie fiskalnym

Błąd na paragonie fiskalnym może się przytrafić zarówno podatnikowi (właścicielowi firmy), jak i pracownik. Nie jest to koniec świata i sytuacja bez wyjścia. Co więcej, funkcjonujące w Polsce prawo podatkowe wyjaśnia szczegółowo, jak postępować w takich okolicznościach. Paragon z błędem trzeba ująć w odrębnej ewidencji (dokumentacji), która dotyczy właśnie oczywistych pomyłek. Ponadto, nie można zapomnieć o tym, żeby wydać klientowi dowód sprzedaży z prawidłowymi informacjami.

Paragon fiskalny z błędem - co zrobić?

Jak postępować po wystawieniu paragonu fiskalnego z oczywistym błędem?

Zgodnie z przepisami, paragon wydany klientowi musi zawierać szereg ważnych informacji, m.in. na temat zaewidencjonowanej transakcji. Dlatego też ewentualny błąd na takim dokumencie, polegający chociażby na wprowadzeniu za dużej liczby produktów, obliguje podatnika do podjęcia konkretnych działań. Przedsiębiorca (lub pracownik…
Więcej