taka-kasa.waw.pl

Archiwum: paragon fiskalny z błędem

Podatnik nie może wydać klientowi paragonu fiskalnego z błędem. Będzie to bowiem niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami, m.in. ustawą o VAT. W przypadku stwierdzenia pomyłki na paragonie trzeba więc ponownie zarejestrować transakcję na kasie i wydać klientowi poprawny dowód sprzedaży. Co więcej, błędnego dokumentu absolutnie nie można wyrzucać! Przepisy wymagają od podatnika, aby paragon fiskalny z błędem uwzględnić w ewidencji oczywistych pomyłek (odrębnej dokumentacji).

Paragon fiskalny z błędem - co zrobić?

Jak postępować po wystawieniu paragonu fiskalnego z oczywistym błędem?

Zgodnie z przepisami, paragon wydany klientowi musi zawierać szereg ważnych informacji, m.in. na temat zaewidencjonowanej transakcji. Dlatego też ewentualny błąd na takim dokumencie, polegający chociażby na wprowadzeniu za dużej liczby produktów, obliguje podatnika do podjęcia konkretnych działań. Przedsiębiorca (lub pracownik…
Więcej