taka-kasa.waw.pl

Archiwum: ewidencja zwrotów lub reklamacji

Ewidencja zwrotów i reklamacji to jeden z obowiązków, o którym muszą pamiętać użytkownicy urządzeń fiskalnych. Co ważne, nie należy używać do tego samej kasy lub drukarki rejestrującej. Zgodnie z przepisami, ewidencja zwrotów lub reklamacji powinna mieć formę odrębnej dokumentacji. Można ją przechowywać w dowolny sposób, np. w segregatorze lub teczce z wydrukami. Istotne jest jednak to, aby do każdego wpisu do takiej ewidencji dołączyć m.in. dokument potwierdzający sprzedaż (paragon, fakturę) oraz protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji (z podpisami klienta i sprzedawcy).