taka-kasa.waw.pl

Archiwum: Rozporządzenie w sprawie kas

Rozporządzenie w sprawie kas to zbiór wielu ważnych przepisów fiskalnych, które dotyczą m.in. sposobu korzystania z urządzeń rejestrujących sprzedaży. Wspomniany akt prawny zawiera np. zasady dotyczące wystawiania i wydawania paragonów, wykonywania przeglądów technicznych czy przechowywania książki serwisowej. Ponadto, to właśnie Rozporządzenie w sprawie kas definiuje np. sposób uruchomienia urządzenia rejestrującego w trybie fiskalnym, a także szczegółowo opisuje, na czym polega odczyt pamięci takiej technologii sprzedaży.