taka-kasa.waw.pl

Archiwum: kryteria techniczne dla kas online

Pierwsze w historii kryteria techniczne dla kas online zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 czerwca 2018 roku. Nowe regulacje prawne trafiły wtedy do Dziennika Ustaw RP i weszły w życie 2 tygodnie później, na początku lipca 2018 roku. W kryteriach technicznych dla kas online zdefiniowano m.in. sposób realizowania elektronicznych i papierowych paragonów fiskalnych, współpracę z terminalami płatniczymi oraz transmisję danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Kasy online - warunki i kryteria techniczne

Rozporządzenie techniczne, które reguluje wymogi dla kas online

Wszystkie kasy rejestrujące, jakie są dostępne na rynku technologii sprzedaży, muszą spełniać rygorystyczne warunki i kryteria techniczne. Dopiero wtedy mogą otrzymać homologacje Głównego Urzędu Miar i trafić do ofert dystrybutorów takich urządzeń elektronicznych. Natomiast na początku lipca 2018 roku zaczęło…
Więcej