taka-kasa.waw.pl

Archiwum: wydanie paragonu fiskalnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, wydanie paragonu fiskalnego powinno nastąpić najpóźniej w momencie przyjęcia zapłaty za towar lub usługę (bez względu na formę płatności). To samo dotyczy zresztą uiszczenia przez klienta zaliczki, czyli częściowego opłacenia konkretnej transakcji. Każdy paragon fiskalny musi też zawierać szereg ważnych informacji – dotyczących zarówno danej transakcji, jak i podatnika, urządzenia rejestrującego (kasy lub drukarki) oraz należnych podatków.

Paragon fiskalny z błędem - co zrobić?

Jak postępować po wystawieniu paragonu fiskalnego z oczywistym błędem?

Zgodnie z przepisami, paragon wydany klientowi musi zawierać szereg ważnych informacji, m.in. na temat zaewidencjonowanej transakcji. Dlatego też ewentualny błąd na takim dokumencie, polegający chociażby na wprowadzeniu za dużej liczby produktów, obliguje podatnika do podjęcia konkretnych działań. Przedsiębiorca (lub pracownik…
Więcej