taka-kasa.waw.pl

Kasa fiskalna online – jak ją prawidłowo zainstalować?

Na czym polega instalacja kasy online

Zapewne nie każdy śledzi z zapartym tchem wydarzenia z branży technologii sprzedaży bądź zmiany w obowiązujących przepisach fiskalnych. Dlatego warto przypomnieć, że od maja 2019 roku w sprzedaży są już dostępne kasy oraz drukarki rejestrujące online. Co więcej, w przypadku modeli nowego typu mamy do czynienia z zupełnie inną procedurą instalacji urządzenia w firmie. I zdecydowanie warto o tym wiedzieć jeszcze przed zakupem kasy bądź drukarki online.

Fiskalizacja urządzenia a łączność z CRK

Urządzenie rejestrujące nigdy nie zapewnia prowadzenia ewidencji sprzedaży zaraz po zakupie. Taka technologia musi zostać najpierw uruchomiona w trybie fiskalnym, a za przeprowadzenie wspomnianej operacji odpowiada serwisant (posiadający ważne uprawnienia). Identycznie jest oczywiście w przypadku kas oraz drukarek rejestrujących online. Z tą różnicą, że urządzenia nowego typu już w momencie fiskalizacji wymagają podłączenia do łącza internetowego. Muszą bowiem wtedy nawiązać pierwszą współpracę z Centralnym Repozytorium Kas, czyli systemem teleinformatycznym, który jest nadzorowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto podkreślić z całą mocą, że bez takiego połączenia z CRK nie dojdzie do fiskalizacji urządzenia online. Kasa bądź drukarka musi bowiem wtedy trafić do rejestru Repozytorium. Co więcej, podczas fiskalizacji urządzenie online otrzymuje harmonogram transmisji danych do CRK oraz przypisany do niej, indywidualny numer ewidencyjny. Natomiast zapewnienie dostępu do łącza internetowego jest obowiązkiem podatnika, który chce wdrożyć w swojej firmie omawianą technologię sprzedaży. Tak wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (z 30 kwietnia 2019 roku).

Brak papierowych zgłoszeń do Urzędu Skarbowego

Można chyba zaryzykować postawienie tezy, że fiskalizacja kasy lub drukarki online ma znacznie nowocześniejszy przebieg, niż w przypadku dotychczasowych urządzeń (z kopią elektroniczną lub papierową). Łączność z CRK, w momencie przeprowadzania wspomnianej procedury, to jednak nie jedyna zmiana. W przypadku kas oraz drukarek online nie trzeba bowiem składać zawiadomień do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Dotyczy to zarówno zgłoszenia przedinstalacyjnego, jak i poinstalacyjnego, czyli dwóch dokumentów wymaganych przy dotychczasowych urządzeniach rejestrujących.

Takie uproszczenie procesu wdrożenia kasy bądź drukarki online w firmie wynika oczywiście z współpracy z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Informacja o uruchomieniu urządzenia w trybie fiskalnym trafi do właściwego Urzędu Skarbowego właśnie za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Kas.

1 Komentarz

  1. beaTA

    Trzeba przyznać, że dość przydatny tekst. No i cieszy trochę kwestia, że już nie trzeba dostarczać tych papierowych dokumentów, co w przypadku starszych urządzeń fiskalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *