taka-kasa.waw.pl

Co może grozić za niewydanie paragonu fiskalnego?

Kasa fiskalna służy przedsiębiorcy przede wszystkim do prawidłowego rejestrowania obrotu ze sprzedaży prowadzonej na rzecz klientów indywidualnych. Jednakże, ważną czynnością, towarzyszącą korzystaniu z urządzenia tego typu, jest wydawanie paragonów. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, na czym polega ten obowiązek oraz co grozi podatnikowi za jego niedopełnienie. A konsekwencje złamania przepisów mogą być naprawdę dotkliwe.

Czym są paragony fiskalne i jak je wydawać?

Jak w najprostszy sposób można zdefiniować paragon fiskalny? Na pewno jest to dokument potwierdzający fakt, iż sprzedawca, który powinien korzystać z kasy, prawidłowo rejestruje osiągany obrót. Dla Urzędu Skarbowego paragon stanowi także jasny dowód na to, iż przedsiębiorca rzetelnie płaci należne podatki. Dodatkowo, każdy dokument tego typu powinien zawierać konkretne informacje. Są to m.in. centralnie umieszczony napis paragon fiskalny, NIP podatnika, nazwa firmy i jej adres, nazwa towaru lub usługi, cena, numer unikatowy kasy rejestrującej oraz logo fiskalne. Pełna lista potrzebnych danych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku.

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca musi wydać klientowi paragon w momencie otrzymania zapłaty za sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Oznacza to, że nie można dostarczyć wspomnianego dokumentu w późniejszym terminie (albo całkowicie zaniechać tej czynności). Co więcej, paragon trzeba wydać nabywcy bez jego dodatkowych starań. Dowodu sprzedaży tego typu nie można również zastąpić potwierdzeniem płatności kartą lub innego rodzaju wydrukiem niefiskalnym.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Jak można przeczytać w Kodeksie Karnym Skarbowym, za brak wystawiania faktur lub rachunków, wystawianie ich w sposób wadliwy lub za odmowę ich wystawienia, przedsiębiorcy grozi kara grzywny nawet do 180 stawek dziennych. Konkretna kwota jest ustalana po uwzględnieniu kondycji osobistej sprawcy, jego sytuacji rodzinnej, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. Innymi słowy, kara może zostać złagodzona bądź zaostrzona. Natomiast dotkliwsze konsekwencje nastąpią wtedy, gdy: przestępstwo skarbowe popełniane jest naumyślnie; przestępstwo skarbowe stanowi stałe źródło dochodu; jedna osoba nadużywa stosunku zależności i doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe (przykładowo: kiedy właściciel sklepu zmusza swojego pracownika, aby nie rejestrował obrotu na kasie i nie wydawał paragonów fiskalnych).

Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku umyślnego, ciągłego niewydawania paragonów o dużej wartości, nadzwyczajnie obostrzoną karą będzie więzienie. Jednocześnie, nie wyklucza to nałożenia grzywny pieniężnej.

Promowanie dobrych nawyków

Wydawanie i odbieranie paragonów fiskalnych staje się dziś coraz popularniejszym zagadnieniem. Duży wpływ mają na to m.in. kampanie organizowanie bądź nadzorowane przez Ministerstwo Finansów. Cyklicznym wydarzeniem, odbywającym się w okresie ferii zimowych i wakacji, jest akcja „Weź paragon!”. Ponadto, w październiku 2015 roku wystartowała w naszym kraju Narodowa Loteria Paragonowa. Obydwie inicjatywy są skierowane zarówno do konsumentów, jak i uczciwych przedsiębiorców, którzy nie uchylają się od prawidłowego rejestrowania obrotu oraz płacenia należnych podatków.

3 Komentarzy

  1. ubik

    z tym więzieniem to słabo strasznie

  2. Poczytny Tomasz

    Wystarczy nie uchylać się od obowiązków 😉

  3. Paweł

    Dlatego ja zawsze bardzo pilnuję czy każdy klient wziął paragon. Nie wszystkie możliwe przypadki zależą od sprzedawcy. Ktoś też potrafi nie wziąć paragonu, a potem mieć pretensje do przedsiębiorcy….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *